Adwokat kinga bystrzyckaKancelaria prawna adwokat Kingi Bystrzyckiej w Olsztynie

Prawo pracy oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Oferuję pomoc w rozstrzyganiu problemów Klientów w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Oferuję wsparcie prawne pracownikom dochodzącym roszczeń od pracodawcy, związanych m.in. z bezprawnym wypowiedzeniem umowy o pracę czy egzekwowaniem należnych wynagrodzeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Przygotowuję odpowiednią dokumentację, udzielam konsultacji treści umów o pracę lub innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy. Proponuję doradztwo prawne na etapie postępowania przedsądowego oraz reprezentację stron stosunku pracy przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych).

Kancelaria wspiera Zleceniodawców we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy. Zakres działań obejmuje:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umowy o zakazie konkurencji,
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w sprawach wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy rentowej lub emerytalnej,
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy pośmiertnej,
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych,
 • związki zawodowe – pomoc prawna w stosunkach z pracodawcą,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń.