Adwokat kinga bystrzyckaKancelaria prawna adwokat Kingi Bystrzyckiej w Olsztynie

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi z obszaru prawa karnego w pełnym zakresie. Do moich zadań należą m.in. reprezentacja w postępowaniach karnych, zarówno w roli obrońcy, jak również pełnomocnika pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania, począwszy od przygotowawczego, poprzez prowadzenie spraw sądowych oraz niesienie pomocy prawnej w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie). Oferuję niezwłoczną pomoc, gdy przedmiotem postępowań jest stosowanie środków zapobiegawczych w początkowym stadium postępowania przygotowawczego.

Do zadań wykonywanych przez adwokata w zakresie prawa karnego należą m.in.:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądem,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • pomoc prawna dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • postępowania kasacyjne,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniach,
 • sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,
 • sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu: kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia,
 • sprawy o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.