Adwokat kinga bystrzyckaKancelaria prawna adwokat Kingi Bystrzyckiej w Olsztynie

Prawo cywilne

Świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w dziedzinie tak rozbudowanej, jak prawo cywilne obejmuje szereg różnych działań. Należą do nich: sporządzanie umów oraz negocjowanie ich warunków, udzielanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych i opinii prawnych oraz dokonywanie analiz i projektów różnych dokumentów, w zależności od partykularnych potrzeb Klienta. Zawieranie umów kupna, sprzedaży, najmu, pożyczki czy dzierżawy, egzekucja przysługujących należności czy walka o odszkodowanie to codzienne czynności cywilnoprawne, z którymi nierzadko wiążą się różne kłopoty. Pomogę Państwu w ich rozwiązaniu. Zajmuję się wszystkimi sprawami z obszaru prawa cywilnego.

Zakres specjalizacji Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych,
 • roszczenia odszkodowawcze w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia drogowe (szkoda w mieniu i na osobie), za wypadek przy pracy oraz w drodze do pracy, z tytułu nienależytego wykonania umów oraz z czynów niedozwolonych,
 • sprawy dotyczące prawa własności: zasiedzenie ruchomości bądź nieruchomości, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności, ochrona prawa własności, w tym sprawy o eksmisję,
 • sprawy dotyczące ochrony posiadania,
 • służebności gruntowe, przesyłu oraz służebności osobiste,
 • prawo spółdzielcze, mieszkaniowe i własność lokali mieszkalnych,
 • sprawy dotyczące zastawu zwykłego oraz rejestrowego,
 • roszczenia z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • sprawy tzw. kredytu frankowego,
 • alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, w tym mediacje, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie projektów ugód,
 • prawo wekslowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • sprawy z zakresu wykonywania zapisów i poleceń,
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.