Adwokat kinga bystrzyckaKancelaria prawna adwokat Kingi Bystrzyckiej w Olsztynie

Adwokat Kinga BystrzyckaAdwokat

Adwokat Kinga Bystrzycka, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2011 r., gdzie ukończyła aplikację adwokacką, składając Egzamin adwokacki przed Ministerialną Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku z jednym z najlepszych wyników spośród zdających.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w ramach szeregu praktyk odbytych w jednostkach samorządu terytorialnego, w organach władzy sądowniczej i w Prokuraturze, jak również w trakcie 3-letniej aplikacji adwokackiej w jednej z wiodących kancelarii adwokackich w Olsztynie, specjalizującej się w prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym.

W trakcie studiów prawniczych ukończyła kurs prawa hiszpańskiego w języku hiszpańskim. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawie budowlanym, jak również w sprawach rodzinnych, karnych i ubezpieczeniowych.

Doświadczony prawnik w sporach przed sądami, obsłudze procesów rejestrowych oraz negocjacjach umów cywilno-prawnych. Zna język angielski, niemiecki i hiszpański.