Adwokat kinga bystrzycka

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczą najbardziej ważkich decyzji życiowych, którym niejednokrotnie towarzyszy wiele emocji, a ich przebieg często bywa trudny dla stron. Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw o:

 • rozwód,
 • separację
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • alimenty, podwyższenie i obniżenie świadczeń alimentacyjnych
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy związane z opieką i kuratelą
 • podział majątku wspólnego
 • alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, w tym mediacje, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie projektów ugód