Adwokat kinga bystrzycka

Prawo pracy oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Pomoc Kancelarii dla pracowników z zakresu prawa pracy obejmuje: konsultowanie treści umów o pracę, lub/i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy. Reprezentację pracowników przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji z pracodawcą, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach:

 

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach wypowiadania oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy rentowej lub emerytalnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy pośmiertnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • związki zawodowe – pomoc prawna w stosunkach z pracodawcą
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń