Prawo karne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak również pomoc prawną  w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie). Niezwłoczna pomoc już  na etapie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, czy zastosowania innych środków zapobiegawczych.