Adwokat kinga bystrzycka

Doradztwo prawne – oferta kancelarii prawnej

Kancelaria Adwokat Kingi Bystrzyckiej oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa gospodarczego we wszystkich dziedzinach prawa. W szczególności:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentacja w postępowaniach przedsądowych, w tym prowadzenie mediacji i innych form koncyliacyjnego rozwiązywania sporów,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • reprezentacja przed organami ścigania (policją i prokuraturą),
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz upadłościowych,
  • prowadzenie stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem.

Proponujemy następujące systemy rozliczania: ryczałtowe, godzinowe, prowizyjne. Na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności wpływ rodzaj zleconej sprawy, nakład pracy oraz wartość dochodzonego roszczenia.